left
left


พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

<<Gallery>>
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมฯ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

<<อ่านต่อ>>
กิจกรรม สักการะดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดกิจกรรมสักการะดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558

<<อ่านต่อ>>
กิจกรรม นมัสการพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดกิจกรรมนมัสการพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2558

<<อ่านต่อ>>
กิจกรรม ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา : รักษ์กว๊านพะเยา-ลุ่มน้ำอิง
เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมธรรมยาตรา นิเวศภาวนา : รักษ์กว๊านพะเยา-ลุ่มน้ำอิง  

<<อ่านต่อ>>

บทความทางวิชาการ

เครือข่าย Social Network