left
left
left


กิจกรรม ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี และสมโภชสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี และสมโภชสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นปเทพ พระเทพญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดพะเยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในวันที่ 4 เมษายน 2558

<<อ่านต่อ>>
กิจกรรม นมัสการพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดกิจกรรมนมัสการพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2558

<<อ่านต่อ>>
กิจกรรม ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา : รักษ์กว๊านพะเยา-ลุ่มน้ำอิง
เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมธรรมยาตรา นิเวศภาวนา : รักษ์กว๊านพะเยา-ลุ่มน้ำอิง  

<<อ่านต่อ>>
คณะองค์กรนิสิต มจร. วข.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะองค์กรนิสิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ มจร.เกมส์ ขึ้น 

<<อ่านต่อ>>
การปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 18 - 28 ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปี 1-4 ขึ้น 

<<อ่านต่อ>>

บทความทางวิชาการ

เครือข่าย Social Network