โครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
โครงการร้อยดวงใจ สายใย มจร.พะเยา รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการร้อยดวงใจ สายใย มจร.พะเยา รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560 ณ วัดศรีโคำคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
กิจกรรม "แห่ธรรมขึ้นพระธาตุ สืบสานพุทธศาสตร์เมืองพะเยา"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา "แห่ธรรมขึ้นพระธาตุ สืบสาานพุทธศาสตร์เมืองพะเยา" ณ สำนักสงฆ์ป่าอุบาลีฯ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
 

เครือข่าย Social Network