หน้าหลัก
Gallery โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!