หน้าหลัก
Gallery กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงาน

     วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" วันเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2562 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรแก้ว นามเมือง ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD

Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!