หน้าหลัก
Gallery โครงการร้อยดวงใจ สายใย มจร.พะเยา รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการจัดโครงการร้อยดวงใจ สายใย มจร.พะเยา รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!