หน้าหลัก
Gallery โครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการฝึกซ้อมเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร แสดงความยินดีกับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิต และพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ (อาคารปริยัติกิตติคุณ-ประชาสามัคคี) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!