หน้าหลัก
Gallery กิจกรรม "แห่ธรรมขึ้นพระธาตุ สืบสานพุทธศาสตร์เมืองพะเยา"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา "แห่ธรรมขึ้นพระธาตุ สืบสาานพุทธศาสตร์เมืองพะเยา" ณ สำนักสงฆ์ป่าอุบาลีฯ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!